Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mundësi Punësimi

​​​​Këtu mund të gjeni informacione të dobishme për sigurimin e një pune, duke u lidhur me Shërbimin Kombëtar të punësimit dhe platforma private të kërkesë ofertës për punë të konsultueshme për gjetjen e një pozicioni pune të përshtatshëm për ju.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit 

Qëllimi i Sherbimeve te Punesimit është të ndihmoje punëkërkuesit për tu integruar ne tregun e punës dhe punedhënësit për të plotesuar vendet e lira të punës, te ofruara prej tij .

Objektivat e shërbimeve publike të punësimit janë:

 1. te informojnë
 2. te këshillojnë
 3. të orientojnë
 4. të ndërmjetësojne punëkërkues të papunë për vendet e lira të punës të ofruara nga punëdhënësit

Shërbimet publike të punësimit në zbatim të kuadrit ligjor përfshijnë:

 1. Informacion për vendet e lira të punës
 2. Ndërmjetësim për punësim
 3. Këshillim dhe orientim për punë dhe profesion

Për Punëkërkuesit shërbimet ofrojnë si me poshtë:

 • Informacion dhe keshillim
 • Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të karrierës, profesionit Plan Aksioni për Punësim.
 • Pjesëmarrje në një trainim dhe ndërhyrje të tjera në tregun e punës.
 • Shërbime të tjera ndërmjetësimi. 

Adresa: Bulevardi B. Curri Pranë ish Hotel Arbana

Tel: 00 ​355 44 528360 /1/2/3 

Web link – http://www.puna.gov.al/Default.aspx

Link të tjerë:

 http://punetembare.gov.al

Platforma private të kërkesë ofertës për punë

Platformat online për punë dhe karrierë më të mirë ndihmojnë punëdhënësit të gjejnë dhe të punësojnë personin më të mirë, me cmime të arsyeshme dhe cilësi të lartë duke përdorur teknologjinë më të fundit.

1.     njoftime.com

http://www.njoftime.com/forumdisplay.php?14-ofroj-vende-pune

2.     duapune.com

https://www.duapune.com/search/advanced/filter

3.     gazetacelesi.al

https://www.gazetacelesi.al/njoftime-kerko/oferta-pune.html

4.     njoftime.al

https://www.njoftime.al/23/oferta-pune.html

5.     jobinalbnia

http://workinginalbania.blogspot.com/

6.     kariera.al

http://karriera.al/al/result

7.     njoftimfalas.com

https://www.njoftimefalas.com/23/oferta-njoftime-pune/

8.     ikub.al

http://www.ikub.al/punaime/ 

Agjencitë e punësimit

Agjencitë profesionale të rekrutimit për punësim ofrojnë shërbime profesionale në lidhje me burimet njerëzore. Ato përmbushin kërkesat për punësim të punëdhënësve dhe kandidatëve. Ndërmjetësojnë njerëzit me talente të ndryshme të ndajnë filozofinë e bashkëpunimit dhe integritetit. Njohin nevojat që kanë kompanitë dhe individët brenda dhe jashtë vendit, në sektorë specifikë të tregut të punës me synimin e plotësimit të këtyre nevojave, duke ofruar kandidatë cilësorë. 

1.Erca

Adresa:  Rruga ” Emin Duraku”, perballe stadiumit “Selman Stermasi”

Shk 1, Kati 1, Tirane

Tel: 00 355 69 930 6646 

Web link – https://erca.al/

2.Albapunesim 

Adresa:  Rruga e Durresit, peballe Kafe Flora, kati 2, Tirane

Tel: 00 355 44807167 

Web link – http://www.albapunesim.al/en/vacancies.html

3.Selos Agency 

Adresa: Rruga e Kavajes, Condor Center, Kati II, Tirane

Tel: 00 355 44505771 

Web link – http://selosagency.com/

4.Premium Group Albania 

Adresa: Bajram Curri Blvd, 1000, ETC – European Trade Center Tirana

Tel: 00 355 69 7537308 

Web link – http://www.premiumgroup-al.com/web/punesim/

5.Europe Agency 

Adresa: Rruga Bardhok Biba, Pallati LID, Kati i 2-te, Zyra Nr 5

Tel: 00 355 44517279 

Web link – http://www.europeagency.al/web/