Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

IDE DHE PROJEKTE

Projekti

Vlerat natyrore kulturore lokale për turizëm të qëndrueshëm në Bashkinë Kavajë

“Jo vetëm turizmi gjatë verës, por gjatë gjithë vitit”
Të rinj nga shkolla e mesme Aleksandër Moisiu Kavajë dhe shkolla profesionale “Charles Telford
Erickson” NJA Golem -Promovojnë vlerat natyrore kulturore lokaleBashkisë Kavajë,

Burimi i financimit:

Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe
zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është Promovimi i vlerave kulturore dhe siteve të trashëgimisë kulturore në Bashkinë Kavajë
në funksion të nxitjes së turizmit 4 sezonal Jo vetëm veror.

  1. Te rinjtë ambasadorët e parë për një rol aktiv në promovimin e vlerave kulturore –natyrore në funksion të nxitjes së turizmit të
    detyrueshëm gjate gjithë vitit për një Turizëm të Qëndrueshëm;
  2. Promovimit të trashëgëmise kulturore online nga vetë vajzat dhe gratë të punimeve artistike-artizanale të dorës;
  3. Promovimi i vlerave kulturore dhe siteve të trashëgimisë kulturore në Bashkinë Kavajë në funksion të nxitjes së turizmit nëpërmjet
    vendosjes së tabelave –Info Point.

Target grupi:

10-16 të rinj – Ambasadorët e parë për promovimin e vlerave kulturore-historike-turistike të Bashkisë Kavajë;
1- 5 biznese zejtare vendase vajza/ gra – Promovimi i trashëgimisë kulturore në breza të veprave artistike të punuara me dorë sipas
traditave të zonës.
Zbatimi Prohjektit: Prill 2022 – Dhjetor 2022