Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Raporti i ekspertëve të mjedisit

Raporti i ekspertëve të mjedisit mbi secilin prej rasteve të propozuara për rishikim, ku detajohet:

  1. Nëse secili prej rasteve cënon ose jo vlerat natyrore, mjedisore dhe zonat e mbrojtura,
  2. Nëse secili prej rasteve duhet t’i nënshrohet ose jo hartimit të VSM-së

Dokumenti i plotë gjendet më posht:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *